Privacy

Een groener Nederland begint in je eigen tuin gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Een groener Nederland begint in je eigen tuin aan de privacywetgeving.

Bewaren persoonsgegevens

Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw postcode of woonplaats invult op een kaart, deze gegevens uitsluitend worden gebruikt om bijbehorende informatie te tonen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.